Dr. Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői Irodája

Közjegyzői okirat szerkesztés

Az eljárásról

A közjegyző feladata az ügyfél kérelmére szerződés (pl. kölcsön, öröklési, tartási, házassági, ajándékozási, adásvételi, társasági szerződés stb.) illetve jognyilatkozat (pl. végrendelet, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, meghatalmazás) közjegyzői okiratba foglalása.

Az elkészített okiratok eredeti példányát irodánk megőrzi, arról hiteles kiadmányt ad ki elektronikus vagy papír formában. A közjegyzői okirat nem selejtezhető, nem veszhet el. Az őrzés folyamatosságát a közjegyzői irattárak is biztosítják. A közjegyzői okirat közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette, mégpedig akkor, ott és olyan módon, ahogyan az a közokiratban szerepel, ezért a közjegyzői okirat alapján - peres eljárás nélkül - közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni.

Vissza az eljárásokhozVissza a Kezdőlapra
crossmenu