Dr. Zsarnai Ferenc Gábor Közjegyzői Irodája

Hagyatéki eljárás, öröklési bizonyítvány

Az eljárásról

A hagyatéki eljárás a meghalt személy vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az eljárás célja, hogy az örökléssel kapcsolatos valamennyi kérdés jogvita nélkül rendeződjék és ehhez az érdekeltek a kellő jogi tájékoztatás megkapják.
A meghalt személy hagyatéki ügyeinek lefolytatására az elhunyt utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyző jogosult. A hagyatéki eljárásban megállapításra kerül az örökhagyó vagyona, a vagyont terhelő tartozások mértéke, továbbá az, hogy a vagyont mely örökösök, milyen arányban és milyen jogcímen öröklik meg. A hagyatéki eljárás során lehetősége van érdekelteknek osztályos egyezség, illetve egyezség megkötésére is.
Hagyatéki vagyon hiányában, ha az örökösöknek kizárólag az örökösi minőségük igazolására van szükségük, öröklési bizonyítvány kiállítására kerülhet sor. Irodánk ezen tevékenysége során öröklési bizonyítványt állít ki, vagy hagyatékátadó végzést hoz. Irodánk illetékessége hagyatéki ügyekben a szegedi, , február és augusztus hónapban elhunyt lakosokra terjed ki.

 

Vissza az eljárásokhozVissza a Kezdőlapra
crossmenu